Telefontel. 77 437 27 17   faks: 77 4373 192
Poczta e-mail

zamów usługę

W celu zamówienia usługi prosimy o kontakt z naszym biurem:

tel. 77 437 27 17
fax 77 437 31 92
e-mail:

Angelika Bubicz
+ 48 695 902 340

Sebastian Foriasz
+ 48 693 279 739

Jarosław Wójcicki
+48 663 667 661

Od 06-06-2011 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności.

Rzetelna

RODO - zlecenia

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Transport Towarowy Waldemar Kurspiot, 48-250 Głogówek ul. Podgórna 1,
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod[malpa]ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772
 3. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane:
  • a) w celu realizacji usług przewozowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
  • b) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Transport Towarowy Waldemar Kurspiot art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Z uwagi na przekazanie danych osób kontaktowych zobowiązuje się Pani/Pan do realizacji w imieniu Transport Towarowy Waldemar Kurspiot obowiązku informacyjnego (ar. 14 RODO)
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz związane z zawarciem umowy i spełnienia przepisów prawa, w tym przewoźnikom lotniczym/ morskim/ drogowym, agencjom zagranicznym, agencjom i urzędom celnym oraz dostawcom rozwiązań informatycznych.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b, ponieważ przekazanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Transport Towarowy Waldemar Kurspiot.
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres zawierania i wykonywania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Transport Towarowy Waldemar Kurspiot.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3) b) powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Transport Towarowy Waldemar Kurspiot), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Transport Towarowy Waldemar Kurspiot prosi o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
Ikona

Dane do faktury:

Transport Towarowy Waldemar Kurspiot
Podgórna 1, 48-250 Głogówek
NIP: 7550013253
REGON: 530586828

Ikona

Szybki kontakt z biurem:

Zpraszamy do konaktu
tel. 77 437 27 17
fax 77 437 31 92
e-mail:

Więcej kontaktów